Elke mutualiteit voorziet in een financiële tussenkomst wanneer je lid bent van een sportclub. Je kan een deel van je lidgeld recupereren (tussen de 15 en 40 euro al naargelang waar je aangesloten bent) en je kan ook een deel van je tornooikosten terugkrijgen, dit is nieuw sinds het seizoen 2019-2020.

Opgelet: check de voorwaarden bij je mutualiteit vooraleer je het formulier invult voor terugbetaling van tornooikosten!

Gebruik dit formulier om een attest te laten opmaken door ons secretariaat zodat je het geld terug kan vragen. Als je mutualiteit in de keuzelijst staat dan hoef je geen document te bezorgen; staat je mutualiteit niet in de lijst, kies dan andere en bezorg het formulier per mail aan info [at] frisbee [dot] be.

Het ingevulde attest wordt via één van je trainers aan jou terugbezorgd, maar dat gebeurt uiteraard pas nadat je lidgeld betaald werd of nadat een tornooi voorbij is en alle kosten betaald zijn aan de club. Hou er rekening mee dat het een tijdje kan duren voor je het formulier terugkrijgt.

1 formulier per speler aub.

Timestamp
Naam van de speler *Naam van de speler
Email speler of ouder * Mailadres
Mutualiteit*Selecteer hier de mutualiteit waarbij je aangesloten bent
CM
Helan
Solidaris
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Partena
Railcare
Vlaams en Neutraal Ziekenfonds
Liberale Mutualiteit
Ander
Andere mutualiteit *Tik hier de naam van de mutualiteit in. Bezorg ons via mail het formulier of de link waar dit gevonden kan worden
Soort attest*Selecteer het gewenste attest
Attest voor tussenkomst bij het lidgeld
Attest voor tussenkomst bij een sportkamp
Periode kamp: datum van & tot *Breng hier de periode van het kamp in. Start- en einddatum nodig!
Bedrag *Betaald bedrag voor het lidgeld of tornooi
Betaald op *Bedrag betaald op
Opmerkingen Breng hier eventuele opmerkingen in