Elke mutualiteit voorziet in een financiële tussenkomst wanneer je lid bent van een sportclub. Je kan een deel van je lidgeld recupereren (tussen de 15 en 40 euro al naargelang waar je aangesloten bent) en je kan ook een deel van je tornooikosten terugkrijgen, dit is nieuw sinds het seizoen 2019-2020. Opgelet: check de voorwaarden bij je mutualiteit vooraleer je het formulier invult voor terugbetaling van tornooikosten!

Gebruik dit formulier om een attest te laten opmaken door ons secretariaat zodat je het geld terug kan vragen. Als je mutualiteit in de keuzelijst staat dan hoef je geen document te bezorgen; staat je mutualiteit niet in de lijst, kies dan andere en bezorgd het formulier per mail aan info [at] frisbee [dot] be.

Het ingevulde attest wordt via één van je trainers aan jou terugbezorgd, maar dat gebeurt uiteraard pas nadat je lidgeld betaald werd of nadat een tornooi voorbij is en alle kosten betaald zijn aan de club.

CM OZ Bond Moyson Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen Partena Railcare Vlaams en Neutraal Ziekenfonds Ander
Attest voor tussenkomst bij het lidgeld Attest voor tussenkomst bij een sportkamp